Da li mi je potreban advokat prilikom kupovine stana?

4 Jan 2023
Da li mi je potreban advokat prilikom kupovine stana?

Prilikom kupovine stana ili kuće otvaraju se mnoga pitanja, a jedno od najčešćih je: „Da li mi je potreban advokat prilikom kupovine stana?“

U narednih nekoliko pasusa, ćemo pokušati da ti damo ne samo odgovor na ovo važno pitanje, već i obrazloženje i primere u kojima su usluge advokata od neprocenjive važnosti.

Osnova uloga advokata

Dakle – odgovor je da!

Za „mirnu glavu“ potreban ti je advokat prilikom kupovine stana, s obzirom da je sam proces često dugotrajan, mukotrpan i pun stresa, a pored toga često nosi i određene rizike.

Advokat je tu da ti pruži pravnu sigurnost – da proveri da li stan ili kuća imaju sve potrebne dozvole, da li postoje određene hipoteke ili drugi tereti i slično, ali i da proveri građevinske dozvole i ostalu prateću dokumentaciju.

Sve ove provere čine da se rizici prilikom kupovine svedu na minimum.

contract.png

Osim toga, prisustvo advokata omogućuje i lakšu komunikaciju između nadležnih organa i kupca ili prodavca, čime je čitav proces znatno olakšan.

Nismo svi vešti u shvatanju i baratanju pravnim terminima, a i zašto bismo?

Prisustvo advokata čitav komunikacioni proces prebacuje na jednu drugu ravan, u kojoj svi govorimo jezikom koji razumemo, na zadovoljstvo svake starne uključene u proces.

Naravno, advokat nije krucijalan samo prilikom kupovine, već i prilikom prodaje ili izdavanja.

Šta god da radiš, važno je da uz sebe imaš nekoga ko u potpunosti „razume materiju“.

Ostale uloge advokata

Da li se uloga advokata svodi samo na gorenavedene stvari?

Premda to svakako jeste najvažnija uloga advokata, postoji još čitav niz situacija u kojima će ti advokat biti više nego potreban prilikom kupovine, prodaje ili izdavanja nekretnine.

Konkretno, dalji posao advokata predviđa izradu svih vrsta ugovora, aneksa, izjava, potvrda ili punomoćja, ali i organizovanje sastanaka radi pravnih konsultacija u postupku prometa nepokretnosti.

Advokat ti može pomoći da dođeš do najadekvatnijeg potencijalnog rešenja, tako što će analizirati čitavu dokumentaciju, na osnovu koje ćeš formirati sopstvenu odluku. Veoma je važno da u čitavom procesu postoji neko na koga uvek možeš da se osloniš, bez obzira koji „problem“ izleti.

contract.png

Birokratija

contract.png

Prilikom kupovine, prodaje ili izdavanja stana, postoji i mnoštvo birokratskih situacija, koje potpuno možeš prepustiti advokatu.

Komunikacija sa kancelarijom javnog beležnika, slanje dokumentacije i zakazivanje overe, kao i odlasci u banku radi transfera kupoprodajne cene je nešto čime ne bi trebalo da se zamaraš, već da prepustiš u sigurne ruke advokata.

Uostalom, ko ne bi voleo „ključ u ruke“ princip prilikom kupovine stana?

Zastupanje

Još jedna od važnih stavki u kojima je pomoć advokata krucijalna je svakako zastupanje.

U slučaju potrebe, advokat će te zastupati pred poreskom upravom i nadležnim katastrom nepokretnosti, kao i pri promeni korisnika komunalnih usluga (Infostan, Telekom i EPS).

Postani pro korisnik i otključaj sve mogućnosti naše platforme.

Podeli ovaj članak

Šta čekaš?
Započni svoju pretragu 🚀